for latest works and updates please visit 
tugrulsalci ︎
distraktionlab ︎

Commissioners’ Exhibition | İşveren Sergisi

SALT
Information Architecture, Identity Design, Exhibition Design
2017

“Conceived by SALT, Commissioners’ Exhibition studies this critical relationship between the architect and the commissioner through a number of buildings contracted by private and public entities in Ankara, Çanakkale, Denizli, Izmir, and Istanbul from 1930s to 2010s.”
http://saltonline.org/en/1668/commissioners-exhibition
“SALT tarafından geliştirilen İşveren Sergisi, 1930’lardan 2010’lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstanbul’da özel kesim ya da kamu kesiminden sipariş edilmiş olan bir dizi yapı temelinde, mimar ile işveren arasındaki bu kritik ilişkiyi ve iletişimin ürüne nasıl yansıdığını irdeler.”
http://saltonline.org/tr/1668/isveren-sergisi


Photo Credit: Mustafa Hazneci
© Tuğrul Şalcı 2023